Phát hiện mã độc đặc biệt nguy hiểm có thể phá hủy hệ thống