phone  Call us (028) 6284 3035 - (028) 6284 3060 - (028) 629 44 808

logoescmoi

logossl

SSL Certificates

SSL-EUROPA là nhà cung cấp dịch vụ bảo mật hàng đầu tại Châu Âu cho các giao dịch điện tử cho các tổ chức chính phủ, tài chính, các doanh nghiệp, và các khách hàng cá nhân trên toàn cầu.

SSL Domain Validated (DV)
4.277.100 vnđ/năm

SSL Organization Validated (OV)
6.429.000 vnđ/năm

SSL Extended Validated (EV)
16.382.100 vnđ/năm

Bảo hiểm 10 000 €
48 h cấp chứng thực
Thời gian cấp phát rất nhanh
Tạo được lòng tin cho khách hàng

Xem chi tiết

Bảo hiểm 50 000 €
48 h cấp chứng thực
Có thể bảo vệ được một hay
nhiều tên miền

Xem chi tiết

Bảo hiểm 100 000 €
72 h cấp chứng thực
Có thể bảo vệ được một hay
nhiều tên miền

Xem chi tiết

Bạn chưa biết chọn gói nào cho phù hợp với Doanh nghiệp của bạn Xem so sánh

Wildcard DV
15,198,500 vnđ/năm

Unified Communication
4,277,1000 vnđ/năm

RGS*
7,379,500 vnđ/năm

Bảo hiểm 10 000 đến 50 000 €
72 h cấp chứng thực
Thời gian cấp phát rất nhanh
Tạo được lòng tin cho khách hàng

Xem chi tiết

Bảo hiểm 10 000 đến 50 000 €
48 h cấp chứng thực
Có thể bảo vệ được một hay
nhiều tên miền

Xem chi tiết

Bảo hiểm 50 000 €
48 h cấp chứng thực
Con dấu trực tuyến với các
chi tiết tổ chức

Xem chi tiết
Copyright © 2018 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN. All rights reserved.