phone  Call us (028) 6284 3035 - (028) 6284 3060 - (028) 629 44 808

logoescmoi

logossl

SSL Certificates


Bảng giá chứng chỉ số Comodo, SSL Europa, GeoTrust và Symantec

Tất cả
ESC
Comodo
SSL Europa
GeoTrust
Symantec

ESC SSL

MIỄN PHÍ

Miễn phí cài đặt & duy trì (Khi hosting tại ESC)

 

 

 

Comodo PositiveSSL

280.000 đ/năm

Bảo hiểm $10.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền

Thời hạn tối đa 3 năm

Comodo SSL

690.000 đ/năm

Bảo hiểm $10.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền

Thời hạn tối đa 3 năm

Comodo SSL UCC

4.725.000 đ/năm

Bảo hiểm $10.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền

Thời hạn tối đa 3 năm

Comodo SSL Wildcard

4.950.000 đ/năm

Bảo hiểm $10.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền

Thời hạn tối đa 3 năm

Comodo PremiumSSL Wildcard

5.400.000 đ/năm

Bảo hiểm $250.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền

Thời hạn tối đa 3 năm

SSL Europa Domain SSL (DV)

4.025.000 đ/năm

Bảo hiểm 10.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền / tổ chức

Thời hạn tối đa ... năm

SSL Europa Organisation SSL (OV)

6.049.800 đ/năm

Bảo hiểm 10.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền / tổ chức

Thời hạn tối đa ... năm

SSL Europa Extended SSL (EV)

15.416.000 đ/năm

Bảo hiểm 10.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền / tổ chức

Thời hạn tối đa ... năm

Comodo EV SSL

2.925.000 đ/năm

Bảo hiểm $250.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền tổ chức

Thời hạn tối đa 2 năm

Comodo EV Multi-Domain SSL

10.125.000 đ/năm

Bảo hiểm 10.000 €

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền / tổ chức

Thời hạn tối đa ... năm

GeoTrust RapidSSL

506.000 đ/năm

Bảo hiểm $10.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền cá nhân

Thời hạn tối đa 3 năm

GeoTrust RapidSSL Wildcard

4.998.000 đ/năm

Bảo hiểm $10.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền

Thời hạn tối đa 3 năm

GeoTrust QuickSSL Premium

2.691.000 đ/năm

Bảo hiểm $10.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền cá nhân

Thời hạn tối đa 3 năm

GeoTrust True BusinessID

3.174.000 đ/năm

Bảo hiểm $100.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền tổ chức

Thời hạn tối đa 3 năm

GeoTrust True BusinessID with EV

5.750.000 đ/năm

Bảo hiểm $150.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền tổ chức

Thời hạn tối đa 2 năm

GeoTrust True BusinessID Wildcard

11.960.000 đ/năm

Bảo hiểm $10.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền tổ chức

Thời hạn tối đa 3 năm

Symantec Secure Site

7.590.000 đ/năm

Bảo hiểm $1.000.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền tổ chức

Thời hạn tối đa 3 năm

Symantec Secure Site Pro

17.480.000 đ/năm

Bảo hiểm $1.250.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền tổ chức

Thời hạn tối đa 3 năm

Symantec Secure Site Pro with EV

27.600.000 đ/năm

Bảo hiểm $1.500.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền

Thời hạn tối đa 3 năm

Symantec Secure Site Wildcard

46.000.000 đ/năm

Bảo hiểm $1.500.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền tổ chức

Thời hạn tối đa 3 năm

Symantec Secure Site with EV

17.480.000 đ/năm

Bảo hiểm $1.500.000

Cấp chứng thực ngay

Xác thực tên miền

Thời hạn tối đa 3 năm

Copyright © 2018 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN. All rights reserved.