phone  Call us (028) 6284 3035 - (028) 6284 3060 - (028) 629 44 808

logoescmoi

logossl

certificatessl   product-2   s-signature   s-memory

certificatessl
SSL CERTIFICATES

 
e-Sig
E-SIGN FOR PLENITUDE®
 
s-Signature
S-SIGNATURE
 
s-Signature
S-MEMORY®
border-bottom   border-bottom   border-bottom   border-bottom
Đảm bảo cho người dùng, khách hàng truy cập websites và thư điện tử trước các nguy cơ bị xâm nhập trái phép. 
 
Xác thực tác giả của văn bản điện tử và nhằm đảm bảo tính liêm chính cho tài liệu và người viết, tương tự như chữ ký bằng tay trên tài liệu giấy
 
S-signature là giải pháp lý tưởng để quản lý chữ ký điện tử và thực hiện việc bảo mật dữ liệu cho các tổ chức đang tìm kiếm chữ ký điện tử bảo mật.
 
Đảm bảo cho người dùng, khách hàng truy cập websites và thư điện tử trước các nguy cơ bị xâm nhập trái phép. 
     
Copyright © 2019 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN. All rights reserved.