Tăng bảo mật trong thanh toán qua thẻ

Tăng bảo mật trong thanh toán qua thẻ Theo các chuyên gia, việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chíp sẽ nâng cao được tính bảo mật. Tuy nhiên, nguyên nhân của việc việc mất an toàn tiền gửi của khách hàng thời gian qua phần lớn nguyên nhân...