Internet Việt Nam lại bị chậm do đứt cáp quang AAG sáng 16/9