Kỹ sư bảo mật Việt Nam phát hiện lỗ hổng ‘chết người’ trên Yahoo